Branchewijzers in Friesland

Een van de bekendste Friese bedrijven is natuurlijk Friesland Campina en dat is niet zo gek gezien de grootte van de zuivelindustrie in Friesland. Naast de landbouw leveren ook de visserij en de toeristische sector een bijdrage aan de Friese economie. Deze laatste doet het vooral in de zomer erg goed doet dankzij de populaire Waddeneilanden. Van alle provincies exporteert Friesland het meest naar landen buiten de EU, namelijk wel 45% van de totale Friese goederenexport.