Overige dienstverlening in Waadhoeke

Stichting Honden van Ceuta

Buorren 5 - 8851EL Tzummarum

Stichting Beroepsregister van Agogen

Taede Zijlstrastraat 25 - 8802TJ Franeker

Vereniging Bilaterale Nederlands-Letse Kamer van Koophandel

Hôfsleane 71 - 9041AM Berltsum

Medium Astrid

Jan Reitsmastraat 3 - 8802TL Franeker

Jeltje Kapster oan hûs

Pastoryleane 1 - 8842LG Wjelsryp

GroenLinks Waadhoeke

Spaarbankstraat 40 - 8801EP Franeker

Vital Danza Leeuwarden

Dorpsstraat 17 - 8806KT Achlum

Jannie´s Salon

Gijsbert van Swietenstr 28 - 9079LW St.-Jacobiparochie

Oudercommissie Otto Clant Skoalle

Blessumerpaed 3 - 9031XM Boksum

Oud-Hollandse Meeuwclub

Pastorijleane 41 - 8804SB Tzum

NKvF-regio 1 Friesland

D. Miedemastrjitte 21 - 9047JG Minnertsga

Pedicure Bettien

Haven 5 - 9035BC Dronryp

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Minnertsga

Kleasterwei 6 - 8851GP Tzummarum

Stichting Studiefonds Luitzen v.d. Zee-Dijkstra

C F Engelhardstraat 15 - 8802XT Franeker

Ondernemersvereniging Franeker

Schouw 12 - 8802NZ Franeker

Dijkstraat-Vereniging

Dijkstraat 36 - 8801LW Franeker

Dorpsbelangen De Eendracht

Tsjerkepaed 15 - 9033WT Deinum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

De Lange Fâlom 21 - 9076JL St.-Annaparochie

Uitvaartvereniging Minnertsga

Koarnbeurs 10 - 9047KL Minnertsga

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Krússtrjitte 2 - 9041BV Berltsum

NKvF-regio 1 Friesland

D. Miedemastrjitte 21 - 9047JG Minnertsga

Pedicure Bettien

Haven 5 - 9035BC Dronryp

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Minnertsga

Kleasterwei 6 - 8851GP Tzummarum

Stichting Studiefonds Luitzen v.d. Zee-Dijkstra

C F Engelhardstraat 15 - 8802XT Franeker

Ondernemersvereniging Franeker

Schouw 12 - 8802NZ Franeker

Dijkstraat-Vereniging

Dijkstraat 36 - 8801LW Franeker

Dorpsbelangen De Eendracht

Tsjerkepaed 15 - 9033WT Deinum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

De Lange Fâlom 21 - 9076JL St.-Annaparochie

Uitvaartvereniging Minnertsga

Koarnbeurs 10 - 9047KL Minnertsga

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Krússtrjitte 2 - 9041BV Berltsum

Afdeling Leeuwarden van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde

Orxmasingel 2 - 9036JW Menaam

Begrafenisvereniging Gedenk te Sterven

Terpwei 2 - 8842LS Wjelsryp

Stichting een Cents Schoolpenning

Tuinen 28 - 8801VW Franeker

Stichting Tamminga Sangers Fonds

Prinses Beatrixstraat 15 - 8801DC Franeker

Stichting vrienden van de Peuterspeelzaal in Tzum

Smidsreed 6 - 8804NH Tzum

Stichting Iepenloftspul Dronryp

Hearewei 4 - 9035EM Dronryp

De Sierk Jacob Boersma Stichting

Schalsumerweg 8 - 8812JK Peins

Vereniging van Eigenaren appartementen Nij Bethanië

Nij Bethanië 1 - 8851EJ Tzummarum

Pedicurepraktijk Silvia Bierma

Lyaersmastrjitte 11 - 9036PE Menaam

Abe Gerlsma Stichting

Brêgebuorren 28 - 9035AS Dronryp

Afdeling Leeuwarden van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde

Orxmasingel 2 - 9036JW Menaam

Begrafenisvereniging Gedenk te Sterven

Terpwei 2 - 8842LS Wjelsryp

Stichting een Cents Schoolpenning

Tuinen 28 - 8801VW Franeker

Stichting Tamminga Sangers Fonds

Prinses Beatrixstraat 15 - 8801DC Franeker

Stichting vrienden van de Peuterspeelzaal in Tzum

Smidsreed 6 - 8804NH Tzum

Stichting Iepenloftspul Dronryp

Hearewei 4 - 9035EM Dronryp

De Sierk Jacob Boersma Stichting

Schalsumerweg 8 - 8812JK Peins

Vereniging van Eigenaren appartementen Nij Bethanië

Nij Bethanië 1 - 8851EJ Tzummarum

Pedicurepraktijk Silvia Bierma

Lyaersmastrjitte 11 - 9036PE Menaam

Abe Gerlsma Stichting

Brêgebuorren 28 - 9035AS Dronryp

Blitss Kapsalon

Tsjillen 3 - 9047KE Minnertsga

Vereniging van Eigenaars Noordeinde 150-150A

Voorstraat 49 - 8801LA Franeker

Beautysalon Pure Skincare

Skoallânswei 21 - 9035BS Dronryp

Vereniging van Eigenaars Bote van Bolswertstraat 2 Leeuwarden

Tsjerkebuorren 10 - 8831XH Winsum

Personeelsvereniging het Houtje

Kleasterdyk 47 - 8831XA Winsum

Stichting Plant, Dier en Mens

Oudebildtdijk 736 - 9079NB St.-Jacobiparochie

Stichting Vrienden van het Museum Martena

Voorstraat 35 - 8801LA Franeker

Stichting Trezoor tot Instandhouding en Verbreiding van de Historische Documentatie over Franekeradeel

Harlingerweg 63 - 8801PB Franeker

Stichting Activiteiten voor Alleenstaande Mensen

Linthorst Homanstraat 6 - 8802XW Franeker

Stichting Fries Ploegcomite

Swaerderwei 29 - 8851EG Tzummarum