Mijnbouw in Waadhoeke

C. de Jong Grond- en Waterwerken

Marten Anemastraat 23 - 8808HK Dongjum

MSC Project Solutions

Rijksweg 10 - 8807PK Herbaijum

Van der Woude Baggerwerken B.V.

0 -

Coöperatie Enerzjy Kooperaasje Om (de) Noorderpolder U.A.

Kleasterdyk 10 - 9037JW Slappeterp