Onderwijs in Súdwest-Fryslân

henkdevries-sneek.nl

Sternstraat 28 - 8605DD Sneek

De Groot Training en Advies Acute Hulpverlening

Strânwei 10 - 8754HA Makkum

Daniëlle Rothfusz

Polle 42 - 8822VG Arum

Ellen de Dreu

Ooievaarslaan 41 - 8601XM Sneek

Charmschool

Grote Dijlakker 56 - 8701KX Bolsward

Move to Improve

Bauke de Vriesstraat 37 - 8701DB Bolsward

Stichting Beheerfonds Cleyn Alserd

Kerkhoflaan 14 - 8602TW Sneek

Vereniging voor Algemeen Bijzonder Onderwijs te Hindeloopen

Kreilerstraat 20 - 8713JB Hindeloopen

Verbeek: Art of music

de Wieken 106 - 8608ZD Sneek

Zeg het met je handjes

Eeltje Halbertsmastraat 63 - 8602AH Sneek

Mienskipsskoalle De Legeaën

Boeijengastrjitte 18 - 8627SG Gauw

Christelijke Basisschool It Wrâldfinster

De Jister 21 - 8621DR Heeg

Mienskipsskoalle De Legeaën

Boeijengastrjitte 18 - 8627SG Gauw

Christelijke Basisschool It Wrâldfinster

De Jister 21 - 8621DR Heeg

Christelijke Basisschool Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 - 8614XD Oudega

Christelijke Basisschool Meester van der Brugschool

Melchior Clantstrjitte 20 - 8551NL Woudsend

Christelijke Basisschool De Earste Trimen

Hendrik Pollemastraat 2 - 8771RT Nijland

Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

De Terp 4 - 8629RA Scharnegoutum

Christelijke Basisschool De Twine

Wilhelminastraat 3 - 8651AC IJlst

Christelijke Basisschool van Haersma Bumaschool

De Hoep 45 - 8622XM Hommerts

Christelijke Basisschool It Harspit

P.Walmastrjitte 8 - 8625HE Oppenhuizen

Basisschool Juliana

Bloemstraat 15 - 8603XV Sneek

Dislocatie Wilhelminaschool

Frederik Hendrikstraat 39 - 8606EG Sneek

Basisschool Johannes Post

Jancko Douwamastraat 35 - 8602BK Sneek