Publieke sector in Smallingerland

Rijkswaterstaat

Noorderend 15 - 9207AK Drachten

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen

Boerestreek 24 - 9211TV Kortehemmen

M.R. van der Linde Consultancy

Postlaan 4 - 9204WT Drachten

Omgevingsbeheer

Tussendiepen 78 - 9206AE Drachten

Gemeentelijke brandweer Smallingerland

Loswal 1 - 9206AH Drachten

Meldkamer Noord Nederland, meldkamer brandweer

Noorderend 4 - 9207AL Drachten

politie

Noorderend 4 - 9207AL Drachten

politie

Moleneind ZZ 77 - 9203ZW Drachten

politie

Compagnonsplein 1 - 9202NN Drachten

politie

Sportlaan 13 - 9203NV Drachten

politie

Sportlaan 7 - 9203NV Drachten

politie

Sportlaan 7 - 9203NV Drachten