Landbouw, bosbouw en visserij in Smallingerland

EVC De Skieding

De Skieding 1 - 9223LR Houtigehage

Pluimveebedrijf J.W. van Koot

De Feart 38 - 9222NT Drachtstercompagnie

Maatschap M. en M.J. Boer

De Hoarnen 12 - 9218XC Opeinde

Mts. Dijkshoorn-Wassenaar

Opperbuorren-West 5 - 9216VM Oudega

S. de Boer

De Feart 25 - 9222NS Drachtstercompagnie

Rietsnijderij van der Velde

Skieppekampen 24 - 9217VW Nijega

Maatschap M, F.A. en L. van der Meulen

Kommisjewei 52 - 9218PG Opeinde

Ruud van Schie B.V.

Lavendelheide 9 - 9202PD Drachten

C.A. van Oosterom

Drachtster Heawei 17 - 9215VS De Veenhoop

Mts F. Meijer en A.F. Meijer-Boer

Folgerster Loane 90 - 9222LK Drachtstercompagnie

H. Mollenhorst en H.E. Mollenhorst-Kroes

Boerestreek 3 - 9211TV Kortehemmen

Mts J. en P.T. Nicolai-van der Spoel

Siktaris Eringawyk 7 - 9222NW Drachtstercompagnie

H. Mollenhorst en H.E. Mollenhorst-Kroes

Boerestreek 3 - 9211TV Kortehemmen

Mts J. en P.T. Nicolai-van der Spoel

Siktaris Eringawyk 7 - 9222NW Drachtstercompagnie

Bauke's Guod

Zonnedauw 6 - 9202PA Drachten

S. Elzinga

Hegewarren 22 - 9216XR Oudega

Idylisch

Westersingel 10 - 9201GD Drachten

Agrarisch bedrijf D. Zandstra

Polderdyk 5 - 9219VH De Tike

Bijker Maatschap G. en L.

De Flearbosk 7 - 9215VP De Veenhoop

M.T.S. A.Hoekstra en J. Hoekstra-Kooistra

Gariperwei 54 - 9216VK Oudega

B. Elzinga

Hegewarren 40 - 9216XR Oudega

JTKlusservice

Tuskenwegen 12 - 9218RB Opeinde

Douwe Hiemstra Agrarisch Advies

Kilometerwei 3 - 9217VR Nijega

Maatschap Jacobi - Heun

Kommisjewei 163 - 9218PE Opeinde