Overige dienstverlening in Opsterland

Vereniging van Eigenaars van het perceel Deurningerstraat 1 te Oldenzaal

Van Harinxmaweg 7 - 9244CJ Beetsterzwaag

Onafhankelijke vereniging van de Noorse Boskat De Noorman

Smidte 31 - 8407ER Terwispel

Stichting Satellietplatform

Foarwurk 39 - 9248SL Siegerswoude

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen

Heidehuzen 5 - 9246WJ Olterterp

Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's

De Greide 3 - 9244BE Beetsterzwaag

Hippe Knip

De Peppel 37 - 9245JB Nij Beets

Sectie Fries van de Vereniging van Leraren in Levende Talen

Beetsterweg 5 - 9244GC Beetsterzwaag

Stichting Festival 316

Wilster 19 - 9247GS Ureterp

Stichting Vrienden van Stoeterij het Swarte Paert

Binnenwei 13 - 8409JG Hemrik

Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

Wylp 30 - 9247GN Ureterp

Stichting Vredenhof

Hegedyk 7 - 8401BH Gorredijk

Stichting Opbaarruimte te Gorredijk en omstreken

Hegedyk 20 - 8401BJ Gorredijk

Stichting Vredenhof

Hegedyk 7 - 8401BH Gorredijk

Stichting Opbaarruimte te Gorredijk en omstreken

Hegedyk 20 - 8401BJ Gorredijk

Stichting Vrienden C.S.I. Indoor Friesland

Dwersfeart 13 - 8401BD Gorredijk

Stichting Genootschap Vrij Socialisme

De Streek 87 - 8407EJ Terwispel

Stichting Grafonderhoud

Smidte 66 - 8407ET Terwispel

Samen Een

Jodocus Heeringastraat 7 - 8401DC Gorredijk

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Krúslings 39 - 9247EK Ureterp

Volkstuingroep Ureterp

Tumpstrjitte 2 - 9247AL Ureterp

Vereniging It Fryske Greidhynder

De Warren 23 - 8406AG Tijnje

Truckers Club Holland

Warrewei 9 - 8406AA Tijnje

Meinsma Fietsen

Duerswâld 8 - 9241GX Wijnjewoude

Theresia Veenstra Pedicure

Krúslings 22 - 9247EL Ureterp