Onderwijs in Opsterland

rijschool Wim

Seine 10 - 9247BE Ureterp

Peter Kleine Schaars

Wyldsang 15 - 9244HJ Beetsterzwaag

MbdL Productions

Utein 55 - 9244AA Beetsterzwaag

ColourfulWe

Noardkamp 11 - 9243KV Bakkeveen

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Ureterp

Foareker 21 - 9247AA Ureterp

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Tijnje

Master Roordawei 1 - 8406ES Tijnje

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en Omstreken

0 -

Stichting Vakonderwijs Gorredijk

H. Ringenoldusstrjitte 3 - 8401PV Gorredijk

Stichting tot Ontwikkeling en Opleiding ten behoeve van de Vereniging: Combinatie van Aannemers in het Noorden (Can)

Schansburg 8 - 8401SC Gorredijk

Alius Coaching & Training

Utein 101 - 9244AA Beetsterzwaag

Paul van der Voort Musicus

De Manege 34 - 8409JS Hemrik

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Eben Haëzer

Foareker 54 - 9247AC Ureterp

Paul van der Voort Musicus

De Manege 34 - 8409JS Hemrik

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Eben Haëzer

Foareker 54 - 9247AC Ureterp

Vereniging voor PCBO in Wijnjewoude, onder de naam Votum Nostrum

Welfingstrjitte 5 - 9241GM Wijnjewoude

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Nij Beets

Gietersewei 4 - 9245HK Nij Beets

PCBO Rehoboth

De Kolk 1 - 9249MC Frieschepalen

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs in Bakkeveen

0 -

Christelijke Basisschool Votum Nostrum

Welfingstrjitte 5 - 9241GM Wijnjewoude

Fides Noord

De Skeauwen 34 - 9247BT Ureterp

Martine Education

Hein Voswei 38 - 8406EW Tijnje

F.A. Westerveld

Bûtewei 19 - 9247WL Ureterp

de Vries Rijopleidingen

Warrewei 6 - 8406AB Tijnje

Onderwijspraktijk Slot

Schansburg 57 - 8401SB Gorredijk