Overige dienstverlening in Ooststellingwerf

Hondenschool Joka

Moskoureed 6 - 8435TH Donkerbroek

Vereniging van Eigenaars Deventerstraatweg 1 te Zwolle

Van Emstweg 28 - 8426BV Appelscha

Stichting voor Kinder Educatie in Oeganda

Bovenweg 4 - 8435VT Donkerbroek

Stichting Policecar Nederland (SPN)

Bovenweg 39 - 8435VT Donkerbroek

Stichting Bewonersoverleg Oosterwolde Noord

Noordmaad 4 - 8431TZ Oosterwolde

Vereniging het Nederlands Welsh Pony en COB Stamboek

Hanestreek 6 - 8435VW Donkerbroek

Cavalier Club Nederland

De Harken 1 - 8423VL Makkinga

International Caravanning Fellowship of Rotarians Afdeling Nederland

Oosterbrink 3 - 8431RA Oosterwolde

Het Nederlands New Forest Pony Stamboek

Hanestreek 6 - 8435VW Donkerbroek

Stichting Landbouwschool Fonds Oosterwolde en omstreken

Dorpsstraat 94 - 8432PE Haule

Stichting Vrijzinnig Christelijk Aktiviteiten Garantiefonds

Zuideinde 49 - 8428HD Fochteloo

Stichting Ontwijk

't West 28 - 8435VM Donkerbroek

Stichting Vrijzinnig Christelijk Aktiviteiten Garantiefonds

Zuideinde 49 - 8428HD Fochteloo

Stichting Ontwijk

't West 28 - 8435VM Donkerbroek

Stichting Lammert Brouwer Fonds

Oosterwoldseweg 31 - 8421RR Oldeberkoop

Stichting Johannes Hendrik Heierfonds

Schapekamp 1 - 8431HW Oosterwolde

Interkerkelijke Stichting tot Bevordering van Bijbelkennis en Godsdienstonderwijs aan de Openbare Scholen in de Gemeente Ooststellingwerf

Weidemaad 56 - 8431TK Oosterwolde

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraat 10 - 8421PE Oldeberkoop

Kapsalon Regina

Tilmaad 33 - 8431TT Oosterwolde

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Haulerwijk-Waskemeer en omstreken

Slotemaker de Bruïneweg 53 - 8433ME Haulerwijk

Stichting Evangelisatie Oosterwolde

Sinnehiem 1 - 8433JP Haulerwijk

Stichting Vrienden van Rikkingahof

Weidemaad 126 - 8431TW Oosterwolde

de Familie van Zanden Stichting

Buursterlaan 39 - 8435XM Donkerbroek

Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Eksterlaan Nummers 286 tot en met 296 even

Oosterhuisweg 1 - 8423TG Makkinga