Overige dienstverlening in Noardeast-Fryslân

Stichting Aede Nederland

Wiesterwei 8 - 9143WJ Nes

Vereniging Voor Maatvoerders

De Pream 9 - 9074DL Hallum

Huisartsencoöperatie Drachten U.A.

Wâlddyk 3 - 9294LG Oudwoude

Haarstudio Wieke

Ticeline 13 - 9291JJ Kollum

AKtrainingen

Op de Fetze 11 - 9101LE Dokkum

Stichting Ondernemersfonds Dokkum

Hoogstraat 25 - 9101LH Dokkum

CDA Afd. Ferwerderadiel

Steenendamsterweg 22 - 9112HS Burdaard

Staffordshire Bull Terrier Club Nederland

Jasmyn 5 - 9294JA Oudwoude

Dutch Singer Owners Club

Herestraat 1 - 9851AA Burum

Jeugdfotoclub Het Ogenblik

Jousterwei 5 - 9147BH Hantum

Stichting Promotie Amateur Klein Kunstenaars

Pastorijehôf 32 - 9294KA Oudwoude

Stichting Fettje Koudenburgfonds

Sylsterwei 3 - 9133DH Anjum

Stichting Promotie Amateur Klein Kunstenaars

Pastorijehôf 32 - 9294KA Oudwoude

Stichting Fettje Koudenburgfonds

Sylsterwei 3 - 9133DH Anjum

Stichting Kalamiteit

Rondweg-West 29 - 9101BE Dokkum

Stichting Dier Onder Dak

Parklaan 8 - 9103SP Dokkum

Stichting tot Steun aan het Openbaar Onderwijs te Hallum

De Skou 2 - 9074DC Hallum

Stichting Hoogstraat-Waagstraatpromenade

Waagstraat 10 - 9101LC Dokkum

Stichting Sportraad Burdaard

Mounewei 13 - 9111HB Burdaard

Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling

Stoepawei 4 - 9147BG Hantum

Stichting Extra-Murale en Maatschappelijke Gezondheidszorg Dongeradeel-West

Gebr. Woudsmastraat 9 - 9103NP Dokkum

Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Seewei 35 - 9142VR Moddergat

Pluimvee en Konijnen Fokvereniging Bergum en omstreken

Nobel 20 - 9291AA Kollum

Fryske Feriening foar Fjildbiology, bij afkorting F.F.F.

Foarwei 165 - 9298JH Kollumerzwaag