Onderwijs in Noardeast-Fryslân

Paul Wigchert

Leegsterweg 17 - 9852TH Warfstermolen

Yoga&

De Wjuk 7 - 9172GT Ferwert

Ron - taal & cultuur

De Tange 5 - 9155AL Raard

Optimum Training & Coaching

Tsjerkebuorren 11 - 9123JT Metslawier

Erna van Sinderen Personal Training

Doorvaart 7 - 9101RE Dokkum

DMM advies

Rondweg-West 98 - 9101BE Dokkum

Stichting Oanfiterfuns fan Bouboeren en Tunkersyn It Noarden fan Fryslan

Jaerlawei 9 - 9122CT Wetsens

ROC Friese Poort Dokkum

Birdaarderstraatweg 125 - 9101CZ Dokkum

Friesland College

Oranjewal 28 - 9101JV Dokkum

Katholieke Jenaplanschool St Bonifatius

Kapellaan 3 - 9101WB Dokkum

Evert Groendijk - Muziekwerk

Tolhuis 21 - 9291JZ Kollum

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Anjum

0 -

Evert Groendijk - Muziekwerk

Tolhuis 21 - 9291JZ Kollum

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Anjum

0 -

S.v. de Sweltsjes

Schoolstraat 12 - 9111HH Burdaard

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Morra-Lioessens

0 -

Lauwers College Kollum

Johannes Bogermanstraat 25 - 9291HA Kollum

Dockingacollege

Parklaan 5 - 9103ST Dokkum

Dockingacollege

Woudweg 140 - 9101VP DOKKUM

Dockingacollege

Rondweg-West 45 - 9101BE Dokkum

Dockingacollege

Woudweg 146 - 9101VP Dokkum

Dockingacollege

Great Sminia 38 - 9172RA Ferwert

Dockingacollege

Birdaarderstraatweg 125 - 9101CZ DOKKUM

Christelijke Basisschool de Flieterpen

Jannumerwei 4 - 9175GH Reitsum