Gezondheidszorg in Noardeast-Fryslân

Tandarts Roffel

Hantumerweg 53 - 9101AA Dokkum

Verloskundigepraktijk In Nij Begjin

Ringweg 25 - 9073HG Marrum

Stichting Multifunctionele Accommodatie Holwerd

De Morgenzon 7 - 9151KM Holwerd

Therapie en Training W. Huitema

Foarwei 116 - 9298JP Kollumerzwaag

Logopedie Buitenpost

Voorstraat 11 - 9291CC Kollum

Angela de Hooge t.h.o.d.n. Franch & Free

Kerkpad 3 - 9073HX Marrum

(J) Anneke´s Kinderopvang

Ds. M.W. Scheltemastraat 11 - 9101WK Dokkum

A.Hoekstra-Rondaan t.h.o.d.n. Franch & Free

Fonteinstrjitte 74 - 9151JZ Holwerd

Willem Jonkman

Seewei 24 - 9142VS Moddergat

Maatschap Keel-, neus-, oorartsen Leeuwarden

Birdaarderstraatweg 70 - 9101DC Dokkum

Stichting Dorpshuis Eldorado Wanswerd

Tsjerkepaed 17 - 9178GN Wânswert

Stichting Organo-Psychosyndroom

Hoofdstraat 40 - 9141TS Wierum

Stichting Dorpshuis Eldorado Wanswerd

Tsjerkepaed 17 - 9178GN Wânswert

Stichting Organo-Psychosyndroom

Hoofdstraat 40 - 9141TS Wierum

Stichting Willem en Kinske Sminia Brunia Leen

Bevrijdingslaan 1 - 9102DC Dokkum

Stichting Dorpshuis en Ontmoetingscentrum

0 -

De Stichting het Posthuma-Hartmansfonds

Bevrijdingslaan 1 - 9102DC Dokkum

WoonZorgCentrum Foswert, afdeling Verzorgingshuis/WoonZorgCentrum Foswert, afdeling Greidhoeke

Foswerterstrjitte 71 - 9172PS Ferwert

Stichting Algemene Belangen te Westergeest

Eelke Meinertswei 12 - 9295KB Westergeest

Stichting Kampwerk Christelijk Jongeren Verbond-Y.M.C.A. Friesland

De Pream 17 - 9074DL Hallum

Stichting Sociaal Cultureel Werk Oostdongeradeel

Master fan Loanstrjitte 22 - 9123JP Metslawier

Stichting Stipe

Het Golden Cruys 5 - 9102DA Dokkum

Stichting tot het Exploiteren van een Dorpshuis voor Munnekezijl en Warfstermolen

Zijlstraat 2 - 9853PH Munnekezijl

Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk

Foswerterstrjitte 71 - 9172PS Ferwert