Gezondheidszorg in Heerenveen

F. Harmanny-Wiersma

Hogeveensweg 2 - 8415AE Bontebok

Mariënbosch

Fok 55 - 8441BN Heerenveen

HSK Heerenveen

Dalhuysenstraat 35 - 8448EW Heerenveen

Tandarts H.J.H. Tinga

Tjeerd Roslaan 11 - 8451JA Oudeschoot

Dokter Quick

Dokter Idzerdastrjitte 32 - 8491DS Akkrum

Meditel

it Hege Stik 2 - 8445PZ Heerenveen

Goudeket Consultancy

Tsjerkepaed 5 - 8412TG Hoornsterzwaag

Ik durf weer

Regentesselaan 70 - 8448VD Heerenveen

Zorg van de Zaak N.V.

Dalhuysenstraat 36 - 8448EW Heerenveen

Arbo Unie

Abe Lenstra boulevard 36 - 8448JB Heerenveen

Podotherapie Langstraat

Kattebos 146 - 8446DB Heerenveen

Dyslexiezorg Noord-Nederland

Ericalaan 24 - 8411VK Jubbega

DZNN B.V.

Dalhuysenstraat 34 - 8448EW Heerenveen

Beste Poppeslok

Aengwirderweg 140 - 8459BR Luinjeberd

Nanny in het Noorden

Fok 68 - 8441BR Heerenveen

Fysiotherapie J. de Vries B.V.

Anna Charlottelaan 8 - 8453VG Oranjewoud

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes

Griene Eker 11 - 8491AP Akkrum

Stichting Lammert Heringafonds

Landgraaf 1 - 8448ML Heerenveen

Mienskipssintrum Leppehiem

Leppedyk 37 - 8491GJ Akkrum

Arbo Unie

Abe Lenstra boulevard 36 - 8448JB Heerenveen

Podotherapie Langstraat

Kattebos 146 - 8446DB Heerenveen

Dyslexiezorg Noord-Nederland

Ericalaan 24 - 8411VK Jubbega

DZNN B.V.

Dalhuysenstraat 34 - 8448EW Heerenveen

Beste Poppeslok

Aengwirderweg 140 - 8459BR Luinjeberd

Nanny in het Noorden

Fok 68 - 8441BR Heerenveen

Fysiotherapie J. de Vries B.V.

Anna Charlottelaan 8 - 8453VG Oranjewoud

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes

Griene Eker 11 - 8491AP Akkrum

Stichting Lammert Heringafonds

Landgraaf 1 - 8448ML Heerenveen

Mienskipssintrum Leppehiem

Leppedyk 37 - 8491GJ Akkrum

Stichting Freonen Fan Leppehiem

Leppedyk 37 - 8491GJ Akkrum

Julia Jan Wouters Stichting

Tormentil 29 - 8445RP Heerenveen

Stichting It Deelshus

Tolvepaed 2 - 8468BJ Haskerdijken

Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang

de Mieden 43 - 8458CE Tjalleberd

Stichting het Fokke Bilijamfonds

it Foardek 29 - 8447EJ Heerenveen

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Oldeboorn

Wjitteringswei 132 - 8495JT Aldeboarn

Stichting tot Beheer en Bestuur van het Fonds der Voormalige Schoter- of Slijkenburgerzijl

Heidemeer 7 - 8445SC Heerenveen

Stichting Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim

Boarnsterdyk 52 - 8491AW Akkrum

Stichting Dorpsfeesten De Veenhoop

Gorredijksterweg 82 - 8411KG Jubbega

A. Bijlenga-Stichting

P G Otterweg 21 - 8457EG Gersloot

Stichting Freonen Fan Leppehiem

Leppedyk 37 - 8491GJ Akkrum

Julia Jan Wouters Stichting

Tormentil 29 - 8445RP Heerenveen

Stichting It Deelshus

Tolvepaed 2 - 8468BJ Haskerdijken

Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang

de Mieden 43 - 8458CE Tjalleberd

Stichting het Fokke Bilijamfonds

it Foardek 29 - 8447EJ Heerenveen

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Oldeboorn

Wjitteringswei 132 - 8495JT Aldeboarn

Stichting tot Beheer en Bestuur van het Fonds der Voormalige Schoter- of Slijkenburgerzijl

Heidemeer 7 - 8445SC Heerenveen

Stichting Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim

Boarnsterdyk 52 - 8491AW Akkrum

Stichting Dorpsfeesten De Veenhoop

Gorredijksterweg 82 - 8411KG Jubbega

A. Bijlenga-Stichting

P G Otterweg 21 - 8457EG Gersloot

Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds

K R Poststraat 91 - 8441EN Heerenveen

Stichting Us Blau Hiem

Aengwirderweg 431 - 8457CB Gersloot

Stichting tot Steun aan de Stichting Sport- en Recreatiestichting Samen Onderweg

Commandeurstraat 17 - 8442AT Heerenveen

Stichting Vrienden van Verpleeghuis Anna Schotanus

Marktweg 104 - 8444AC Heerenveen

Revalidatie Friesland, locatie Heerenveen

Thialfweg 44 - 8441PW Heerenveen

Streekcentrum

Schoterlandseweg 46 - 8411ZD Jubbega

Regionale Stichting voor Sociaal Kultureel Werk

Tsjerkebuorren 6 - 8495KH Aldeboarn

Stichting It Alde Tsjerkje Mildaem

Schoterlandseweg 101 - 8454KD Mildam

Stichting tot Steun Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland Oost

Trambaan 10 - 8441BH Heerenveen

Orthodontistenpraktijk Heerenveen Centrum

Burgemeester Falkenaweg 18 - 8442LD Heerenveen